اخبار

طبق تصمیم دفتر آموزش، آزمون پایان ترم کلیه کلاس های غیر فشرده در سطح I.I.B که از ابتدای دی ماه 1393 آغاز گردند، شامل...
زبان آموزان گرامی، بدینوسیله به اطلاع می رساند تا اطلاع ثانوی Writing Retest با وقت قبلی و بدون هزینه برگزار خواهد شد.